Louise Alcut

Koordinator

0700-91 41 54
louise.alcut@ekenstam.com

Ett positivt första intryck när man kliver innanför dörren på en visning kan vara den avgörande skillnaden vid en bostadsförsäljning. Den känslan sitter kvar ända fram till budgivningen.